Pagina's

maandag 12 april 2010

Wat heb jij met je leven gedaan? - What have you done with your life?

Op deze site staat een leuke give-away. Je moet er wat voor doen, maar het is wel een leuke. Je hebt tot de 15e de tijd.
On this site is a nice give-away. You have to do something to enter, but it's a real nice present. You have to enter before the 15th.

Op deze site zag ik een tijdje terug de opmerking "Wat heb jij met je leven gedaan?". Wil je meedoen? Kopieer dan de onderstaande lijst. Geef door middel van vetgedrukt (of vet én een leuk kleurtje zoals ik) aan wat je al gedaan hebt. Link ook even naar mijn site, dan kan ik namelijk jouw lijstje gemakkelijk vinden. Het is een erg Amerikaanse lijst, met veel plaatsen die voor Amerikanen belangrijk zijn. Of plaatsen die voor hen niet zo gemakkelijk te bezoeken zijn, maar voor ons Europeanen wel. Al met al kan ik er toch een aantal afvinken. Ik heb er ook het jaartal bijgezet dat ik het gedaan heb. Voor zover ik dat nog weet uiteraard.

On this site I read this remark. Do you want to join. Copy the list below. Mark the items you've done so far bold (or bold and a nice colour like me). Add a comment on this blog, that way I can find your list. It's a very Americain list, with lots of places that are important to them. Or places they can't visit easily, but for us Europeans they are pretty common. Overall I can mark some as done. I put the year that I did it at the end. As far as I can remember.


01 - Je eigen blog beginnen - Start your own blog - 23 december 2009
02 - Onder de sterren slapen - Slept under the stars - ca. 1988
03 - In een band spelen - Played in a band
04 - Naar Hawaii gaan - Visited Hawaii
05 - Een Meteoor-regen zien - Watched a meteor shower
06 - Meer aan goede doelen geven dan je je kunt veroorloven - Given more than you can afford to charity
07 - Naar Disneyland/World gaan - Been to Disneyland/World - 1991, 1992, 1999
08 - Een berg beklimmen - Climbed a mountain - 1978, 1980, 1982
09 - Een gebedsmanta houden  - Held a praying mantis
10 - Een solo zingen - Sang a solo
11 - Bungee jumpen - Bungee jumped
12 - Parijs bezoeken - Visited Paris - 1991, 1992
13 - Onweer met bliksem bekijken op zee - Watched a lightning storm at sea
14 - Jezelf iets aanleren vanaf het begin - Taught yourself an art from scratch
15 - Een kind adopteren - Adopt a child
16 - Voedselvergiftiging hebben - Had food poisoning
17 - Te voet naar de top van het Vrijheidsbeeld gaan - Walked to the top of the Statue of Liberty
18 - Je eigen groenten verbouwen - Grown your own vegetables - 2008, 2009, 2010
19 - De Mona Lisa in Frankrijk zien - Seen the Mona Lisa in France
20 - Slapen in de 'nachttrein' - Slept on an overnight train
21 - Een kussengevecht houden - Had a pillow fight
22 - Gelift hebben - Hitch hiked -  1987
23 - Een dag je ziek melden, terwijl je niet ziek bent - Taken a sick day when you're not ill
24 - Een sneeuwfort bouwen - Built a snow fort
25 - Een lammetje houden - Held a lamb
26 - Naakt gezwommen hebben - Gone skinny dipping - 1974
27 - Een marathon lopen - Run a Marathon
28 - In een gondel in Venetië gevaren hebben - Ridden in a gondola in Venice - 1987
29 - Een totale zonsverduistering gezien hebben - Seen a total eclipse - 1973
30 - Een zonsopgang of - ondergang gezien hebben - Watched a sunrise of sunset
31 - Een homerun geslagen hebben - Hit a home run
32 - Een cruise gemaakt hebben - Been on a cruise
33 - De Niagara Falls in het echt gezien hebben - Seen Niagara Falls in person
34 - De geboorteplaats van je voorouders bezocht hebben - Visited the birthplace of your ancestors
35 - Een Amish gemeenschap bezocht hebben - Seen an Amish community
36 - Jezelf een nieuwe taal geleerd hebben - Taught yourself a new language
37 - Genoeg geld hebben om helemaal tevreden te zijn - Had enough money to be truly satified
38 - De Scheve Toren van Pisa zelf gezien hebben - Seen the Leaning Tower of Pisa in person
39 - Rotsklimmen - Gone rock climbing
40 - David van Michelangelo gezien hebben - Seen Michelangelo's David
41 - Karaoke gezongen hebben - Sung Karaoke
42 - Old Faithful Geiser zien uitbarsten - Seen Old Faithful geyser erupt
43 - Een vreemdeling een maaltijd betaald hebben in een restaurant - Bought a stranger a meal at a restaurant
44 - Naar Africa geweest zijn - Visited Africa
45 - Op het strand bij maanlicht gelopen hebben - Walked on a beach by moonlight
46 - In een ambulance vervoerd worden - Been transported in an ambulance -1997
47 - Je portret laten schilderen - Had your portrait painted
48 - Diepzeevissen - Gone deep sea fishing
49 - De Sixtijnse Kapel bezocht hebben - Seen the Sistine Chapel in person - sept. 2009
50 - Op de top van de Eifeltoren gestaan hebben - Been to the top of the Eiffel Tower - 1991
51 - Gesnorkeld of ge-scuba-dived - Gone scuba diving or snorkeling
52 - Gekust in de regen - Kissed in the rain - 2000
53 - In de modder gespeeld hebben - Played in the mud - ca. 1972
54 - In een drive-in theater geweest zijn - Gone to a drive-in theater
55 - In een film gespeeld hebben - Been in a movie
56 - Op de Muur in China gestaan hebben - Visited the Great Wall of China
57 - Een eigen bedrijf beginnen - Started a business
58 - Lessen in Martial Arts nemen - Taken a Martial Arts class
59 - Rusland bezocht hebben - Visited Russia
60 - In een gaarkeuken gewerkt hebben - Served at a soup kitchen
61 - Scouting Cookies verkocht hebben (typisch Amerikaans) - Sold Girl Scout Cookies
62 - Walviskijken - Gone whale watching
63 - Zo maar bloemen gekregen hebben - Gotten flowers for no reason
64 - Bloed, 'platelets' (geen idee wat het is) of plasma gedoneerd hebben - Donated blood, platelets or plasma
65 - Parachute gesprongen - Gone sky diving
66 - Een concentratiekamp bezocht hebben - Visited a Nazi Concentration Camp - 1991, 2008, 2009
67 - Een cheque geblokkerd hebben - Bounced a check
68 - Vliegen in een helicopter - Flown in a helicopter
69 - Een favoriet kinderspeelgoed bewaren - Saved a favorite childhood toy
70 - Lincoln Memorial bezoeken - Visited the Lincoln Memorial
71 - Kaviaar gegeten hebben - Eaten Caviar - 2004
72 - Een quilt gemaakt hebben - Pieced a quilt
73 - Op Times Square gestaan hebben - Stood in Times Square
74 - Door de Everglades getourd hebben - Toured the Everglades
75 - Ontslagen zijn - Been fired from a job - 2009
76 - De wisseling van de wacht gezien hebben in London - Seen the Changing of the Guards in London - 2008
77 - Een bot gebroken hebben - Broken a bone - in 1972, 1986, 1998
78 - Op een cross-motor gezeten hebben - Been on a speeding motorcycle
79 - De Grand Canyon zelf gezien hebben - Seen the Grand Canyon in person
80 - Een boek uitgegeven hebben - Published a book
81 - Het Vaticaan bezocht hebben - Visited the Vatican - september 2009
82 - Een splinternieuwe auto gekocht hebben - Bought a brand new car
83 - In Jerusalem gelopen hebben - Walked in Jerusalem
84 - Je foto in de krant staat - Had your picture in the newspaper - 2009
85 - De hele Bijbel gelezen hebben - Read the entire Bible - 1976-2000
86 - Het Witte Huis bezocht hebben - Visited the White House
87 - Een dier gedood en geprepareerd hebben voor je eten - Killed and prepared an animal for eating - ca. 1978
88 - De waterpokken gehad hebben - Had the chickenpox - 1977
89 - Iemands leven gered hebben - Saved someone's life
90 - In een jury gezeten hebben (in de rechtszaal ???) - Sat on a jury
91 - Een beroemd persoon ontmoet hebben - Met someone famous
92 - Bij een boekclub gegaan zijn - Joined a book club
93 - Een dierbare verloren hebben - Lost a loved one - 1970, 1982, 1984, 1993
94 - Een kind gekregen hebben - Had a baby
95 - De Alamo (San Antonio, TX) gezien hebben - Seen the Alamo in person
96 - In het Great Salt Lake (UT) (of Dode Zee) gezwommen hebben - Swam in the Great Salt Lake
97 - In een rechtszaak verwikkeld zijn - Been involved in a law suit
98 - Een mobiele telefoon hebben - Owned a cell phone - sinds 2000
99 - Door een bij gestoken zijn - Been stung by a bee - 1985, 1986, 1987, 1989

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

I love messages, thank you very much for your reply. I am very sorry that I had to put the Word-verification on. I got too much spam-reactions. If you despite this extra thing respond, I will be extra grateful.

I houd van jullie reacties. Helaas heb ik de woord-verificatie aan moeten zetten. Er kwamen te veel spam-berichten binnen. Dus als je ondanks dat tóch reageert, ben ik je extra dankbaar.