Pagina's

vrijdag 12 februari 2010

Carnaval in Limburg

Carnaval is van oorsprong een katholiek feest dat gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. In Limburg wordt het Vasteloavend genoemd, ofwel Vastenavond. Deze naam heeft dezelfde oorsprong. Dinsdagavond, voor aswoensdag, is de avond voor de vasten, Vastenavond ofwel Vasteloavend dus.

Carnaval is traditionally Roman Catholic Festival. In Limburg we call it 'Vasteloavend'. It is a moveable feast, falling on a different day eacht year. Eastersunday is the first sunday after the full moon after the first day of Spring (21-03). Forty days before Eastersunday is Ash Wednesday. And Carnaval starts the sunday before Ash Wednesday. This year from 14 to 16 February. Next year from 6 to 8 March 2011.

De datum waarop Carnaval valt verschilt ieder jaar. Het hangt namelijk vast aan de datum waarop aswoensdag valt, wat weer afgeleid wordt van Eerste Paasdag, Paaszondag. Deze ligt al eeuwenlang vast. Tijdens het Concilie van Nicaea in 325 n.Chr. werd bepaald dat Paaszondag de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de Lente (21-03) is. Veertig dagen voor Paaszondag is Aswoensdag, en dan begint Carnaval op de zondag daarvoor. Carnaval kan op zijn vroegst op 1 februari vallen en op het laatst op 8 maart. Dit jaar dus van 14 tot en met 16 februari, volgend jaar van 6 tot en met 8 maart 2011.

Aangezien ik op 15 februari jarig ben, ben ik regelmatig tijdens deze dagen jarig. Ofwel tijdens Carnaval zelf, ofwel tijdens een van de vele voorbals die met Carnaval te maken hebben. Soms is dat leuk, maar niet altijd.
My birthday is on Feb. 15, regularly during Carnaval, or one of the balls before. Somtimes it's fun, but not always.

In Venetië vieren zo ook Carnaval, maar dan heel anders. In Limburg verkleed je je als 'iets', je stelt iets anders voor. In Venetië heeft men allemaal een masker op en lopen in prachtig versierde kledij. Kijk maar.
In Venice, Italy alaso has a Carnaval, but very different. In Limburg we dress like something or someone. In Venice people wear masks and beautiful clothes. Look.


Tijdens de Limburgse Vasteloavend neem ik een kort blogbreak, alaaf.
During the Limburgse Vasteloavend, I am taking a short blogbreak, alaaf.

1 opmerking:

I love messages, thank you very much for your reply. I am very sorry that I had to put the Word-verification on. I got too much spam-reactions. If you despite this extra thing respond, I will be extra grateful.

I houd van jullie reacties. Helaas heb ik de woord-verificatie aan moeten zetten. Er kwamen te veel spam-berichten binnen. Dus als je ondanks dat tóch reageert, ben ik je extra dankbaar.